top of page

HEAVY METAL ULTRA JUHEND:

1. Heavy Metal Ultra (HMU) on ultrajooks, mis toimub Keila Terviseradadel ja selle
vahetus ümbruses 6,706 km pikkusel märgistatud ringil. Osalejate eesmärgiks on ringi
läbimine 1-tunnise kontrollaja piires, ringide koguarv ei ole piiratud. Osaleda saavad kõik
osavõtutasu tasunud vähemalt 18-aastased isikud (hiliseim sünnikuupäev 10.08.2006)


2. HMU start antakse 10. augustil 2024 kell 10:00 Keila Terviseradade alguses oleva
parkla juures. (Ehitajate tee 13, Keila). Stardivärava taha on märgitud maapinnale maha
stardiala. Kõik startijad peavad stardi hetkel (täistunnil) viibima selles alas sees. Kes ei
ole, see hiljem enam startida ei saa. Startima peab täpselt täistunnil.
Lähenevat starti markeeritakse järgnevalt:
- 3 minutit enne starti kõlab 3 vilet
- 2 minutit enne starti hakkab mängima muusika
- 1 minut enne starti kõlab 1 vile
Täistunnil toimuvat starti markeeritakse pasunaga.


3. Esimese ringi finišivärav suletakse kell 11:00, iga järgneva ringi finišivärav suletakse
igal järgneval täistunnil. Enne värava sulgemist ringi lõpetanud osalejad saavad õiguse
startida uuel täistunnil uuele ringile juhul kui nad on stardi hetkeks jõudnud tähistatud
stardialasse.


4. Kell 11:00 ja nii edasi igal täistunnil toimub uus start. Uuele ringile pääsevad ainult
stardihetkel stardialas olijad.


5. Enne iga täistundi ringi finišisse mittejõudnud ning enne iga täistunni järgse
stardivärava sulgemist rajale mitteläinud osalejad loetakse katkestajateks. Võistluse
lõpetaja on ainult see, kes viimasena läbib üksinda kogu ringi määrustepäraselt.


6. Võistlusklasse on kaks – Mehed ja Naised. Kummaski võistlusklassis saab olla üks
võitja, see on viimane kummagi klassi osaleja, kes on määrustepäraselt pääsenud uuele
ringile ja selle ringi ka üksi vastavalt reeglitele läbib. Juhul kui viimased osalejad
katkestavad koos või viimane osaleja ei läbi üksinda viimast ringi reeglite kohaselt, siis
võitjat välja ei kuulutata. Välja ei jagata teist ja kolmandat kohta ja arvestust ei peeta
eraldi vanuse, vaimse võimekuse, seksuaalse orientatsiooni, muusikamaitse ega muu
taolisse arvestuses. Kõik osalejad saavad diplomi, vähemalt 7 ringi (46,9km) läbinud
saavad spetsiaalse nö katkestaja medali.


7. Võistluskeskuses asub joogi- ja toitlustuspunkt, kus kogu sündmuse toimumise vältel
pakutakse spordijooki, vett, koolat, mineraalvett, teed, kohvi, banaani, rosinaid, pähkleid,
kartulikrõpse, šokolaadi, leiba, soola, arbuusi. Sooja toitu pakutakse alates 5 tunni
möödumisest kell 15:00.


8. Stardimaterjale jagatakse võistluskeskuses reedel 09.08.2024 kell 17:00-20:00 ja
võistluspäeva hommikul 8:00-9:45.

9. Ajavõtt toimub kiibiga mis on kinnitatud võistlusnumbri siseküljele. Stardi- ja
finišivärvava läbimisel peab number olema kaamerale nähtavalt keha esiküljel.


10. Osavõtutasud:
- 2.01.2024 kuni 30.04.2024 – 66€
- 1.05.2024 kuni 31.07.2024 – 78€
- 31.07.2024 kuni 08.08.2024 – 90€

Olulised reeglid:
- peale startimist ei ole võistluskeskusesse tagasi lubatud minna
- igasugune kõrvaline abi väljaspool võistluskeskust on keelatud, sealhulgas ka osaleja
saatmine joostes või rattaga.
- pimedal ajal on pealambi kasutamine kohustuslik
- HMU toimub vastavalt käesolevale juhendile
- käesolevas juhendis käsitlemata küsimused ja probleemid lahendab kohtunike kogu koos
korraldajatega
- iga osaleja osaleb võistlusel omal riisikol.
- käesoleva juhendi mittetundmine ei vabasta osalejat sellega kaasnevatest kohustustest
- osalejate ja toetajate autode parkimine toimub võistluskeskuse kõrval parklas,
võistluskeskusesse on võimalik puhkamise eesmärgil püstitada osalejate telke
- korraldajal on õigus vääramatu jõu või loodusstiihhia korral võistlus katkestada või ära jätta
-  palume kõigil osalejatel mitte risustada rada prahiga ning suhtuda ümbritsevasse loodusesse
lugupidamisega
- osaleja, allkirjastades stardiprotokolli, kohustub täitma kõiki juhendis loetletud punkte
- osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle muudele võistlustele. Juhul
kui osaleja loobub startimisest tervislikel põhjustel, siis kuni 9.08.2023 on arstitõendi
esitamisel võimalik 50% registreerumistasust üle kanda järgmisesse aastasse.
- osalust on võimalik üle anda teisele osalejale. Ümberregistreerimine toimub kuni 9.08.2023
ja maksab 10€. Ümberregistreerimiseks peab osalusest loobuja teatama sellest e-maili teel
aadressile info@heavymetalultra.com , teatades e-kirjas ka uue osaleja nime ja
kontaktandmed.


Registreerimine toimub https://heavymetalultra.com/ lehel. NB! Kui soovid
registreerimise eest tasumiseks arvet, siis anna sellest veel enne vormi täitmist teada e-
kirja teel aadressile info@haanjamatkad.ee, lisades kirjas info arve saaja kohta (juriidilise
isiku puhul firma rekvisiidid)! Tagasiulatuvalt (peale osalustasu tasumist) korraldaja arvet
ei väljasta!
Registreerimisankeeti on osalejal võimalik kirja panna 1 soovilaul (soovitavalt raskem
rock vms.). Nende muusikapalade alusel koostatakse stardilaulude playlist mida hakatakse
ette mängima registreerumisjärjekorras. Soovilaulud mängitakse ette vastavalt
registreerumisankeedi täitmise järjekorrale alates kolmandast stardilaulust (esimene laul
on fikseeritud korraldajate poolt ja teise laulu saab valida eelmise aasta võitja)
Enne starti ja peale finišeerumist soovime kõikidest osalejatest teha fotod koos sündmuse
rekvisiitidega, hiljem saadetakse tehtud pildid igale osalejale registreerumisankeedis
olnud osaleja e-mailile.

HMU korraldajad:
Olle Rõuk, tel 514 8553, e-post info@heavymetalultra.com
Trailrun.ee, Ivar Tupp, tel 511 4179, e-post info@haanjamatkad.ee

bottom of page